Gallwch dalu eich rhent a thaliadau eraill mewn llawer o wahanol ffyrdd. Fodd bynnag, y ffordd rwyddaf yw drwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein.

Neu gallwch dalu:

  • Drwy ddebyd uniongyrchol - gallwch ddewis y diwrnod a pha mor aml y dymunwch dalu
  • Arian neu siec yn defnyddio eich cerdyn Allpay yn unrhyw swyddfa'r post neu siop sy'n dangos logo PayPoint
  • Ar-lein - yn defnyddio eich cerdyn Allpay
  • Drwy ap Allpay yn defnyddio eich ffôn clyfar
  • Cerdyn debyd neu gredyd yn unrhyw un o'n swyddfeydd neu dros y ffôn
  • Drwy'r llinell dalu ffôn awtomatig gyda Allpay
  • Siec drwy'r post neu yn ein swyddfeydd. Dylai sieciau fod yn daladwy i 'Cartrefi Dinas Casnewydd'.

Mae help a chyngor ar gael os ydych yn ei chael yn anodd i dalu eich rhent.

Was this page helpful?

Ie
Na