Darparwn gartrefi mewn cymunedau lle mae pobl eisiau byw

Am Cartrefi Dinas Casnewydd

Darparwn gartrefi a gwasanaethau i fwy na 10,000 o breswylwyr, lesddeiliaid a rhanberchnogion yn ninas Casnewydd. Ni yw'r landlord cymdeithasol mwyaf yng Nghasnewydd, gyda 71% o'r stoc tai cymdeithasol. Rydym wedi dechrau codi ein cartrefi cyntaf yn y ddinas ac yn uchelgeisiol iawn ar gyfer y dyfodol.

Dweud eich barn

Rydym eisiau bod yn sefydliad sy'n cynrychioli'r bobl a wasanaethwn. Rydym eisiau dal ati i wella ac, i wneud hyn, rydym angen eich help.

Bridge Brief

Bridge Brief yw ein cylchlythyr i breswylwyr. Mae'n llawn o straeon am y gymuned, gwybodaeth bwysig a digwyddiadau ar y gweill yr ydym yn eu cynnal neu'n cymryd rhan ynddynt.

News in your area

Choose your local area: