Mae ein gwasanaethau newydd ar-lein sydd ar gael ar y wefan hon yn eich galluogi i ddefnyddio rhai o'n gwasanaethau trwy'r dydd, pob dydd.

Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws i chi ein cyrraedd, pa bynnag ffordd rydych chi’n ei ddewis.

Bydd ein gwefan newydd yn cynnig yr opsiwn i chi o gael mynediad i wasanaethau'n ddiogel o'ch ffôn, tabled neu liniadur, unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos. 

Unwaith i chi gofrestru, bydd gennych chi eich cyfrif ar-lein eich hun sy’n unigryw i chi.  Byddwch chi’n gallu cael mynediad i’ch datganiadau rhent, gwneud ceisiadau neu thaliadau unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Dros amser, byddwn yn ychwanegu mwy o wasanaethau er mwyn i chi allu gwneud mwy ar-lein.

Dyma fideo byr sy'n esbonio'r gwasanaethau ar-lein...

Was this page helpful?

Ie
Na