Rhoi adroddiad am rywbeth

Gwneud cais am waith trwsio

Llenwi ffurflen ar-lein yw'r ffordd rwyddaf i wneud cais am waith trwsio. Fodd bynnag, os yw'r gwaith trwsio yn argyfwng, mae'n rhaid i chi ein ffonio ar unwaith ar 01633 381111.

Gwneud adroddiad am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae ein cymunedau yn gyffredinol yn lleoedd gwych i fyw ynddyn nhw, ond gall fod adegau pan mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnynt. Gwnewch adroddiad yma.

Gwneud adroddiad am faterion eraill

A oes unrhyw faterion yr hoffech ddweud wrthym amdanynt? Os felly, gadewch i ni wybod. Y cyfan sydd angen i chi wneud yw llenwi'r ffurflen islaw a gallwn edrych iddynt drosoch.