Mae rhanberchnogaeth yn golygu eich bod yn berchen canran o'ch cartref.

Mae'n rhaid i chi dalu rhent i ni ar y canran sydd ar ôl.

Nid ydym yn cynnig unrhyw gyfleoedd rhanberchnogaeth newydd ar hyn o bryd ond mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyngor ar holl wahanol gynnyrch perchnogaeth cartref.

Os ydych yn rhanberchennog, gall fod angen i chi gysylltu â ni yng nghyswllt:

  • Talu rhent
  • Gwerthu eich cartref
  • Caniatâd ar gyfer gwneud gwaith gwella i'ch cartref
  • Gwneud cais i brynu cyfran fwy o'ch cartref

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ranberchnogaeth, llenwch ffurflen ar-lein.

Was this page helpful?

Ie
Na