Bellach, nid oes hawl i brynu/caffael eiddo cymdeithasol ar rent yng Nghymru. Roedd Deddf dileu'r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig (Cymru) 2018 yn terfynu'r hawl i brynu, yr hawl i brynu a gadwyd a'r hawl i gaffael i denantiaid awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru ar 26ionawr 2019. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/legislation/abolition-of-right-to-buy-and-associated-rights/?skip=1&lang=cy 

 

 

 

Was this page helpful?

Ie
Na