Mae Llywodraeth Cymru yn diddymu'r cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael.

I annog datblygu stoc tai newydd a diogelu buddsoddiad diweddar, mae'r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael wedi dod i ben ar gyfer 'cartrefi newydd'. Cartref newydd yw un na chafodd ei osod fel tai cymdeithasol am y chwe mis cyn 24 Mawrth 2018.

Ar gyfer stoc tai cymdeithasol presennol, y dyddiad diddymu olaf yw 26 Ionawr 2019 ac ni chaiff unrhyw gais a wneir ar ôl y dyddiad hwn ei dderbyn.

Os ydych yn gymwys i ymarfer Hawl i Brynu, gallwch gyflwyno eich cais i'ch landlord hyd at, ac yn cynnwys, 25 Ionawr 2019. Ni chaiff unrhyw gais a wneir ar ôl y dyddiad hwn ei dderbyn. Yr uchafswm disgownt sydd ar gael i unrhyw un sy'n cymhwyso am Hawl i Brynu neu Hawl i Gaffael yw £8,000.

Mae canllawiau ar gael sy'n esbonio beth ddylech ei wneud os ydych yn ystyried gwneud cais i brynu eich cartref. Ni fydd diwedd yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael yn effeithio ar eich tenantiaeth mewn unrhyw ffordd arall.

Mae llawer o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru am y diddymu a'r hyn y gallai ei olygu i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, llenwch ffurflen ar-lein.

Was this page helpful?

Ie
Na