Anfonir biliau dŵr bob blwyddyn tua mis Ebrill.

Byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych am y gost newydd ar gyfer y flwyddyn. Gallech fanteisio o ostyngiad os ydych yn talu eich bil blynyddol yn llawn yn syth.

Bydd yn rhaid i chi dalu am gyflenwad a defnydd dŵr i Dŵr Cymru. Eu rhif ffôn yw 0800 052 0145.

Bydd costau dŵr yn amrywio yn dibynnu ar y math o eiddo a nifer y bobl sy'n byw yno. Gallwch ddisgwyl talu unrhyw beth o £6 i £10 yr wythnos.

Awgrym: Os ydych yn ddefnyddiwr isel gallwch ofyn i Dŵr Cymru osod mesurydd, fydd yn golygu mai dim ond yr hyn a ddefnyddiwch y byddwch yn talu. Gall hyn ostwng eich taliadau yn sylweddol.

Gallwch wneud cais ar-lein am fesurydd smart.

Mae gan Dŵr Cymru gronfa cymorth cwsmeriaid i helpu pobl mewn caledi ariannol difrifol. Gallwch wneud cais am help ar eu gwefan.

Was this page helpful?

Ie
Na