Mae angen i rai o'n preswylwyr dalu ffi gwresogi i ni.

Er enghraifft:

  • Preswylwyr sy'n byw yn Dyffryn sy'n derbyn dŵr poeth o'r system wresogi ardal gymunol; a
  • Preswylwyr mewn cynlluniau tai gwarchod.

Y ffordd rwyddaf o wneud hyn yw drwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein.

Gallwch hefyd dalu drwy:

  • Debyd uniongyrchol
  • Arian neu siec yn defnyddio eich cerdyn Allpay
  • Defnyddio eich cerdyn Allpay ar-lein
  • Cerdyn debyd neu gredyd

Boeler biomas wedi ennill gwobrau

Mae ein boeler £4 miliwn cyfeillgar i'r amgylchedd, sydd wedi ennill gwobrau, yn gwresogi mwy na 900 o gartrefi ac Ysgol Gynradd Dyffryn.

Wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth gyda British Gas, mae'r boeler biomas yn rhedeg ar sglodion pren ac yn darparu gwres i fwy na 900 o gartrefi ac ysgol. Daw'r sglodion pren a ddefnyddir fel tanwydd ar gyfer y system o goedwig gynaliadwy, a chaiff coeden ifanc ei phlannu yn lle bob coeden a gaiff ei chwympo.

Rydym hefyd wedi gosod mesuryddion Switch2 mewn cartrefi i roi mwy o reolaeth i breswylwyr am gostau eu system gwresogi a dŵr twym.

Llenwch ffurflen ar-lein os oes gennych unrhyw gwestiynau am system wresogi Dyffryn.

Was this page helpful?

Ie
Na