Mae llawer o ddarpar gyflogwyr yn gofyn i ymgeiswyr anfon CV.

Yn sylfaenol, mae hyn yn hysbyseb ar gyfer eich sgiliau a'ch profiad.

Mae'n rhaid i'ch CV

 • Bod yn glir, gael ei gosod allan yn dda a'i chyflwyno'n dda
 • Bod ar brosesydd geiriau
 • Beidio bod yn fwy na dwy ochr o bapur A4
 • Bod i'r pwynt a ffeithiol

Mae angen i chi gyflwyno'r manylion dilynol yn eich CV:

 • Manylion personol
 • Eich enw llawn
 • Cyfeiriad
 • Rhif ffôn/symudol
 • Cyfeiriad E-bost
 • Proffil personol
 • Cymwysterau
 • Hyfforddiant
 • Sgiliau

Yn ychwanegol at hyn, bydd angen i chi roi enwau dau o bobl ar gyfer tystlythyrau. Mae gan Gyrfa Cymru lawer o awgrymiadau defnyddiol a chyngor da i'ch helpu gyda'ch CV.

Was this page helpful?

Ie
Na