Ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd?

Os felly, rydym yn rhedeg cynllun prentisiaeth.

Mae prentisiaeth yn ffordd i ennill arian a gweithio gyda staff profiadol i ennill sgiliau penodol i swydd. Ynghyd â hyfforddiant ychwanegol gan ddarparydd hyfforddiant partner, bydd unigolion yn gweithio i ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae prentisiaid yn sicrhau llawer iawn o wybodaeth a phrofiad mewn llawer o amgylcheddau a busnesau. Mae hyn yn rhoi dealltwriaeth gron a phrofiad ymarferol iddynt o'r ddisgyblaeth y maent wedi'i dewis.

Gadewch i ni wybod os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth yn y dyfodol!

Was this page helpful?

Ie
Na