Gallwn eich helpu i ddysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau.

Gweithredwn gynlluniau academi a phrentisiaeth, yn ogystal â chynnal digwyddiadau yn y gymuned i helpu gwella cyflogadwyedd pobl. Mae'r academi yn rhaglen lleoliad gwaith chwe mis ar gyflog gyda ni.

Mae cefnogaeth ar gael os ydych allan o waith, llenwch y ffurflen ar-lein.

Gallwch hefyd wneud cais i weithio i ni.

Was this page helpful?

Ie
Na