Rydym yn cynnal cynllun adfywio £10 miliwn ym Mhilgwenlli.

Rydym wedi dymchwel gerddi yng Nghlos Knight, Clos Coulson, Stryd Francis a Stryd Alma. Caiff naw o fflatiau a dau dŷ tair ystafell fyw eu hadeiladu ac mae hyb cymunedol newydd yn agor ym mis Ebrill.

Mae hyn yn ein helpu i gyflawni ein diben craidd o greu cartrefi mewn cymunedau y mae pobl eisiau byw ynddynt.

Mae United Living yn gwneud y gwaith drosom. Helpodd grŵp o breswylwyr a manwerthwyr ni i wneud y cynlluniau. Roedd hyn er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn deall anghenion y gymuned. Bydd y prosiect hwn yn helpu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a gwella bywyd preswylwyr.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, hoffwch Newport CityH ar Facebook neu ddilyn @NewportCityH ar Twitter.

Was this page helpful?

Ie
Na