Nid rhywbeth ydyn ni’n ei ddweud yn unig yw rhoi preswylwyr wrth galon pethau; dyma ydyn ni’n ei wneud.

'Sut Ydyn Ni’n Gwneud?' yw’n cyfle i rannu gyda chi y camau rydyn ni’n eu cymryd tuag ar wireddu’n huchelgais i wella’n barhaus. Waeth pa mor dda yw’n gwasanaethau, gallwn bob amser wneud yn well.

Dyma sut ydyn ni’n meddwl ein bod yn gwneud.

Yn bwysicach, sut ydych chi’n meddwl ein bod yn gwneud? Trwy wrando ar eich barn, gwyddom y gallwn wneud gwir wahaniaeth yn ein cymunedau.

Gallwch hefyd weld dyfarniad rheolaethol Llywodraeth Cymru amdanom. 

Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai

Datganiadau ariannol

Datganiadau ariannol 2017-18

Datganiadau ariannol 2016-17

Datganiadau ariannol 2015-16

Datganiadau ariannol 2014-15

 

 

 

 

 

Was this page helpful?

Ie
Na