Yn 2017, fe newidion ni strwythur ein bwrdd i ganiatáu i ni benodi aelodau yn seiliedig ar y sgiliau rydym eu hangen.

O dan yr hen strwythur gwelwyd 15 aelod bwrdd yn dod o dan dri chategori pendant: preswylwyr, enwebiadau cyngor ac annibynnol. Gwelwyd hefyd y cyngor yn dal traean o hawliau pleidleisio ar gyfer rhai cynigion.

Mae gan y bwrdd newydd 12 aelod ac mae cyfran Cyngor Dinas Casnewydd bellach yn cyfrif fel un bleidlais.

Ein bwrdd newydd yw:

  • Nicola Somerville (cadeirydd)
  • Chris England (cadeirydd archwilio a risg)
  • Jayne Rose (is-gadeirydd archwilio a risg)
  • Jane Mudd (cadeirydd cydnabyddiaeth ariannol)
  • John Harrhy
  • Janice Morgan
  • Alex Stephenson
  • Kevin Ward
  • Helen Taylor
  • Cathy Bryant

Darganfod mwy am y bwrdd.

Gall aelodau bwrdd weld eu byrddau digidol yma.

Cofnodion bwrdd

Mawrth 2017

Chwefror 2017

Tachwedd 2017

Medi 2017

Gorffennaf 2017

Mai 2017

Mawrth 2017

Was this page helpful?

Ie
Na