Daeth y Ddeddf Caethwasiaeth Modern i rym ym mis Hydref 2015.

Mae hon yn ei gwneud hi’n ofynnol i bob busnes gyda throsiant o fwy na £36m gyhoeddi datganiad yn amlinellu eu gweithredoedd ar gyfer deall a thrin pob darpar risg o gaethwasiaeth a masnachu pobl o fewn eu sefydliad a chadwyni cyflenwi cysylltiedig.

Dyma gopi o’n datganiad ar gaethwasiaeth modern.

Was this page helpful?

Ie
Na