Cymdeithas Tai Cyfyngedig Cartrefi Dinas Casnewydd. Rhif cofrestru Llywodraeth Cymru L149 Mae Cartrefi Dinas Casnewydd (NCH) yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014. Rhif Cofrestru 30192R. Swyddfa gofrestredig: Tŷ Nexus, Mission Court, Casnewydd, NP20 2DW. Ffôn: 01633 381111. Rydym yn cadw at y rheolau model ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru.

Rydym yn cydymffurfio â’r rheolau enghreifftiol ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru.

Rydym hefyd yn cyhoeddi ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Mae’r hysbyseb hon yn esbonio pa ddata personol yr ydym yn casglu ohonoch chi a sut yr ydym yn eu defnyddio.

Cartrefi Cymunedol Cymru  Adroddiad Tryloywder Tâl 

Was this page helpful?

Ie
Na