Rydym yn cyflenwi gwasanaethau i breswylwyr o’n swyddfa yng nghanol y ddinas, 195 Upper Dock Street (gyferbyn â’r orsaf fysiau).

Mae digonedd o lefydd parcio yn yr ardal o gwmpas, a chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog.

Meysydd parcio mewn perchnogaeth breifat

Maes parcio Friars Walk

Maes parcio Kingsway

Mae gan National Car Parks (NCP) feysydd parcio yng nghanol dinas Casnewydd

Trwyddedau parcio

Trwyddedau parcio busnes

Trwyddedu parcio preswylwyr

Prif swyddfa

Mae’n prif swyddfa yn Tŷ Nexus, Mission Court, Casnewydd, NP20 2DW. Dydyn ni ddim yn cyflenwi gwasanaethau i breswylwyr o’n prif swyddfa.

Was this page helpful?

Ie
Na