Teimlwn yn angerddol ynghylch rhoi preswylwyr wrth galon yr hyn a wnawn.

Mae ein safonau gwasanaeth cwsmeriaid yn amlinellu’n haddewid i chi, ein preswylwyr, ynglŷn â sut y byddwn yn darparu gwasanaethu a fydd yn eich rhoi chi wrth galon pethau.

Mae’n wir bwysig i ni ein bod yn gwrando ar eich profiadau, yn dysgu a gwella.

Os hoffech chi rannu’ch profiadau, byddem wrth ein bodd clywed gennych.

Was this page helpful?

Ie
Na