Amdanom ni

Customer experience staff contact us16.jpg

Ein gweledigaeth

Mae Gweledigaeth 2020 yn amlinellu’n amcanion i sicrhau ein bod yn creu cymunedau yng Nghasnewydd ble mae pobl eisiau byw.

Safonau gwasanaeth cwsmeriaid

Mae’n safonau gwasanaeth cwsmeriaid yn amlinellu’n haddewid i chi, ein preswylwyr, ynglŷn â sut y byddwn yn darparu gwasanaethu a fydd yn eich rhoi chi wrth galon pethau.

Ein perfformiad

Nid rhywbeth ydyn ni’n ei ddweud yn unig yw rhoi preswylwyr wrth galon pethau; dyma ydyn ni’n ei wneud. Fel hyn...

Ein bwrdd

Yn 2017, fe newidion ni strwythur ein bwrdd i ganiatáu i ni benodi aelodau yn seiliedig ar y sgiliau rydym eu hangen.

Ein tîm

Meet our executive team that is ensuring we deliver our 2020 Vision to provide communities in which people want to live.

Newyddion

Dyma’r newyddion diweddaraf gan Gartrefi Dinas Casnewydd (NCH). Os oes gennych chi unrhyw straeon y gallen ni eu cyhoeddi, dewch i gysylltiad!

Adborth a chwynion

Rydyn ni bob amser yn ceisio darparu’r gwasanaeth gorau bosib i’m preswylwyr. Ambell waith serch hynny efallai nad ydyn ni’n cwrdd â’ch disgwyliadau

Cyfreithiol

Cymdeithas Tai Cyfyngedig Cartrefi Dinas Casnewydd. Rhif cofrestru Llywodraeth Cymru L149 Mae Cartrefi Dinas Casnewydd (NCH) yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014. Rhif Cofrestru 30192R. Swyddfa gofrestredig: Tŷ Nexus, Mission Court, Casnewydd, NP20 2DW.

Datganiad ar gaethwasiaeth fodern

Daeth y Ddeddf Caethwasiaeth Modern i rym ym mis Hydref 2015.

Gweithio i ni

We have big ambitions and we need some pretty spectacular people to help us achieve them. Are you interested in working for us?

Dod o hyd i ni

Rydym yn cyflenwi gwasanaethau i breswylwyr o’n swyddfa yng nghanol y ddinas, 195 Upper Dock Street (gyferbyn â’r orsaf fysiau).