Mae ein cynlluniau tai gwarchod yn darparu cartrefi rhwydd eu trin i bobl hŷn. Maent hefyd yn eu helpu i gadw ffordd annibynnol o fyw.

Mae tai gwarchod yn llety ar gyfer:

 • Pobl dros 55 oed a all gynnal lefel uchel o fyw annibynnol.
 • Dan 55 oed gydag anabledd, cyn belled ag y gallant gynnal graddfa uchel o fyw annibynnol.

Mae gan pob gynllun gwarchod reolwr cynllun sy'n cadw mewn cysylltiad rheolaidd gyda phreswylwyr ac yno i roi cefnogaeth pan fo angen. Mae hefyd gysylltiadau uniongyrchol gyda'n canolfan rheoli argyfwng pan nad yw rheolwr y cynllun ar ddyletswydd.

Mae'r cartrefi yn fflatiau a byngalos un a dwy ystafell wely. Mae gan y rhan fwyaf o gynlluniau gyfleusterau cymunol, megis lolfa/ardal deledu, cyfleusterau golchi a gerddi.

Mae'r gweithgareddau'n amrywio rhwng cynlluniau, ond gall gynnwys:

 • Bingo
 • Boreau coffi
 • Swperi pysgod a sglodion
 • Ymweliadau dydd

Mae gennym gynlluniau gwarchod yn:

 • Caerllion - Cwrt Isfa a Chwrt Westgate
 • Dyffryn - Cwrt Aneurin Bevan a Woodside
 • Gaer - Cwrt Parc Stelvio
 • Llysweri - Cwrt Eschol
 • Malpas - Cwrt Whittle
 • Shaftesbury - Cwrt Shaftesbury
 • St Julian's - Cwrt Afallon a Chwrt yr Eglwys

Was this page helpful?

Ie
Na