Cynigiwn amrywiaeth o opsiynau ar gyfer pobl sy'n edrych am gartref.

Rydym yn berchen mwy na 71% o'r holl dai cymdeithasol yn y ddinas a hefyd yn cynnig cynllun rhanberchnogaeth.

Ein nod yw darparu cartrefi mewn cymunedau y mae pobl eisiau byw ynddynt.

Os dymunwch rentu cartref gennym gennych, mae angen i chi gofrestru gyda chynllun Opsiynau Cartref Cyngor Dinas Casnewydd.

Mae hysbysebion wythnosol ac mae'n rhaid i chi fod â chais ar y gweill gyda Opsiynau Cartref i wneud cais am gartref.

Unwaith i chi wneud cais llwyddiannus am gartref, mae angen i chi roi blaendaliad tuag at y rhent. Bydd hefyd angen i chi fod yn barod i symud i'ch cartref newydd.

Cyn gwneud cais, dylech ystyried:

  • Sut y byddwch yn symud eich eiddo i'ch cartref newydd
  • Bydd angen i chi ddarparu eich eitemau eich hun megis peiriant golchi, ffwrn ac oergell
  • Ni ddarperir unrhyw garpedi, ond bydd gorchudd llawr dim-llithro yn yr ystafelloedd ymolchi a cheginau

Unwaith y bydd eich cartref newydd gennych, mae'n bwysig iawn eich bod yn talu eich rhent ar amser a gofynnwn i chi gadw eich cyfrif mewn credyd.

Was this page helpful?

Ie
Na