Rydym yn adeiladu 11 cartref teulu a byngalo ar gyfer pobl gydag anableddau yng Nghwrt Glen, Betws.

Bydd y cartrefi teulu newydd yn cynnwys naw o gartrefi dwy ystafell wely a dau gartref tair ystafell fyw.

Ein diben craidd yng Nghartrefi Dinas Casnewydd yw creu cartrefi mewn cymunedau y mae pobl eisiau byw ynddynt.

 

Mae P&P Buildings yn gwneud y gwaith drosom. Roedd cynllun tai gwarchod Cwrt Glen ar y safle. Cafodd hwn ei ddymchwel yn 2010.

Bydd ein datblygiad yn helpu i fynd i'r afael â'r angen am dai teulu a chartrefi gyda mynediad i'r anabledd.

Disgwyliwn i'n preswylwyr symud i mewn yn yr haf.

Was this page helpful?

Ie
Na