Mae adeiladu cartrefi yn un o'n blaenoriaethau.

Ar ôl ennill Safon Ansawdd Tai Cymru yn 2015, rydym yn awr yn gwneud gwaith adfywio a datblygu sylweddol ar draws y ddinas.

Ein cynlluniau datblygu cyfredol yw:

Yn ogystal â'r prosiectau datblygu hyn, mae gennym hefyd ddau gynllun adfywio mawr yn:

Rydym wrthi'n edrych am safleoedd ar draws y ddinas lle gallwn adeiladu mwy o gartrefi a buddsoddi mewn cymunedau, gan ein bod wedi ymroi i greu mwy o gartrefi fforddiadwy yn y ddinas.

Bydd ein prosiectau datblygu yn ein gweld yn prynu tir a chodi cartrefi arno, tra bydd ein gwaith adfywio yn canolbwyntio ar ein cartrefi a thir presennol. Bydd yr holl brosiectau hyn yn ein helpu i gyflawni ein nod o wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau.

Was this page helpful?

Ie
Na