Dod o hyd i gartref

Tenancy keys handover new home.jpg

Cartrefi a ddarparwn

Mae gennym 10,000 o gartrefi ar draws Casnewydd. Cynigiwn dai a fflatiau un ystafell wely, dwy ystafell wely, tair ystafell wely a phedair ystafell wely, yn ogystal â thai gwarchod.

Llety ar rent

Mae gennym filoedd o gartrefi ar draws Casnewydd a bob wythnos gallwch gynnig am gartref drwy ein cynllun Opsiynau Cartref.

Llety gwarchod

Mae ein cynlluniau gwarchod yn darparu cartrefi rhwydd i'w rheoli i gynlluniau gwarchod. Mae gennym 10 cynllun ar draws y ddinas.