Rydym wedi rhoi awgrymiadau at ei gilydd i helpu atal dŵr llonydd rhag crynhoi yn eich systemau dŵr twym ac oer. Mae hyn fel arfer yn fwy o broblem yn yr haf.

Os ydych yn gadael eich cartref dros nos neu'n mynd i ffwrdd ar wyliau, trowch stop tap y dŵr oer i ffwrdd. Mae hyn yn rheoli'r dŵr sy'n dod i mewn i'ch cartref. Bydd ei droi i ffwrdd yn diogelu rhag llifogydd drwy ddamwain.

Mae stop tap fel arfer wedi ei osod mewn lle isel. Maent fel arfer yn ymyl uned sinc, yn y neuadd fynediad neu cwpwrdd llawr daear. Trowch nhw i ffwrdd mewn cyfeiriad clocwedd.

Pan fyddwch yn dychwelyd adref dylech:

  • Troi'r stop tap i ffwrdd mewn cyfeiriad gwrth-glocwedd.
  • Rhedeg eich tapiau twym ac oer am tua tair munud i olchi'r system.
  • Os ydych yn cael cawod, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael i hyn redeg am dri munud cyn mynd i mewn.
  • Gall cen a gwaddod grynhoi o amgylch pennau cawodydd a thapiau. Tynnwch gen o ben cawod o leiaf bob tri mis.

Defnyddiwch liain glân a thynnwr cen addas i lanhau cen a gwaddod o dapiau. Dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurydd a mesur cymryd mesurau rhagofalu angenrheidiol.

Cofiwch osgoi haint yn eich system dŵr twym neu oer:

  • Ei gadw'n lân
  • Ei gadw'n symud
  • Ei gadw ar y tymheredd cywir - heb fod dan 20 gradd Celsius neu dros 50 gradd Celsius.

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this page helpful?

Ie
Na