ddwysiad arwain at lwydni yn eich cartref

Mae'n fwyaf cyffredin rhwng mis Hydref a mis Ebrill pan mae'n oerach tu fas i'ch cartref na thu mewn. Gallwch ostwng cyddwysiad rhag digwydd yn eich cartref drwy agor ychydig ar ffenestri i gadw'r aer yn cylchredeg. Ni fyddwch yn colli llawer o wres.

Mae achosion cyddwysiad yn cynnwys:

 • Coginio
 • Golchi a sychu dillad
 • Cymryd bath neu gawod

Sut i osgoi cyddwysiad

 • Cau drysau pan fyddwch yn coginio, golchi dillad, cymryd bath neu gawod.
 • Bob amser ddefnyddio'r ffaniau echdynnu a ddarparwyd.
 • Agor ffenestri ystafelloedd gwely am 20-30 munud bob bore i alluogi aer oerach, sychach o'r tu allan i gymryd lle aer gynnes, laith.
 • Twymo digonol ym mhob ystafell yn eich cartref.
 • Gwneud yn siŵr fod fentiau diferu ar eich ffenestri'n aros ar agor.
 • Peidio sychu dillad gwlyb dros reiddiaduron.
 • Gwneud yn siŵr fod gan eich sychwr taflu fentiau allanol.

Llwydni

 

 

 

Os dewch o hyd i lwydni yn eich cartref, mae'n siŵr y gallech fedru gwneud eich hun heb help proffesiynol.

Dyma ychydig o gyngor:

 • Symudwch unrhyw ddeunyddiau yr effeithiwyd yn wael arnynt o'r ardal (er enghraifft, taflu unrhyw bapurau newydd neu gylchgronau llaith).
 • Gwisgo menig a diogelu eich carped/llawr.
 • Glanhau waliau a fframiau ffenestr gyda hylif cannu gwan neu olchiad ffyngladdwr
 • Gellir ailbeintio waliau gyda phaent ffyngladdwr
 • Dylid sych-lanhau dillad neu ddeunyddiau a golchi carpedi. Peidiwch brwsio llwydni gan y bydd hynny'n gwneud y broblem yn waeth.

Llenwch ffurflen ar-lein os na fedrwch ddatrys problem cyddwysiad neu lwydni yn eich cartref.

 

 

 

Was this page helpful?

Ie
Na