Cyngor a chefnogaeth

Customer experience staff contact us11.jpg

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Rydym eisiau i chi fod wrth eich bodd yn byw yn un o'n cartrefi.

Cam-drin domestig

neb orfod dioddef cam-drin domestig.

Digartrefedd

Os ydych yn ddigartref neu dan fygythiad dod yn ddigartref, mae angen i chi gysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd ar 01633 656656.

Credyd Cynhwysol

e'r credyd cynhwysol yn un taliad misol o fudd-daliadau ar gyfer pobl sydd mewn gwaith a hefyd allan o waith.

Darganfyddwch mwy am ein gwasanaethau ar-lein.

Mae ein gwasanaethau newydd ar-lein sydd ar gael ar y wefan hon yn eich galluogi i ddefnyddio rhai o'n gwasanaethau trwy'r dydd, pob dydd.