Navigate Up
Sign In
x close
Get in touch

General Enquiries

Phone:01633 381111
Email:enquiries@newportcityhomes.com

Write to us...

Newport City Homes
Nexus House, Mission Court,
Newport, NP20 2DW.

Opening hours

Monday - Thursday9.00am - 5.00pm
Friday9.00am - 4.30pm
Saturday & SundayClosed

Give us feedback...

Suggestions
Complaints
Newport City Homes : About Us : Canllawiau Cwyno
Find information
Gweithdrefn Cwyno
Beth yw cwyn?
 
Fel arfer mae cwyn yn codi oherwydd methiant i ddarparu gwasanaeth, neu oherwydd nad yw’r gwasanaeth hwnnw cystal â’ch disgwyliadau.
 
Beth ‘sy’ ddim’ yn gŵyn?
 
Nid yw cais am wasanaeth yn gŵyn, felly, ni fyddai’r enghreifftiau canlynol yn cael eu hystyried yn gwynion:
 
• Cais am waith trwsio yn eich cartref
• Rhoi gwybod am drafferth gyda chymdogion neu ymddygiad gwrthgymdeithasol
 
Sut alla’ i wneud cwyn?
 
Gallwch wneud cwyn drwy ddefnyddio un o’r dewisiadau canlynol:
 

• Ar-lein – cliciwch yma
• E-bost – enquiries@newportcityhomes.com
• Ffôn -  (01633) 381111
• Post – Swyddog Perfformiad a Monitro, Cartrefi Dinas Casnewydd, Y Swyddfa Ganolog, Nexus House, Mission Court, Casnewydd NP20 2DW
• Ymwelwch â ni yn ein swyddfeydd