Navigate Up
Sign In
x close
Get in touch

General Enquiries

Phone:01633 381111
Email:enquiries@newportcityhomes.com

Write to us...

Newport City Homes
Nexus House, Mission Court,
Newport, NP20 2DW.

Opening hours

Monday - Thursday9.00am - 5.00pm
Friday9.00am - 4.30pm
Saturday & SundayClosed

Give us feedback...

Suggestions
Complaints

cynnwys Cymraeg

gwybodaeth

Daeth Cartrefi Dinas Casnewydd (NCH) i fodolaeth ar 9 Mawrth 2009, ar ôl i Gyngor Dinas Casnewydd drosglwyddo ei stoc tai i’r sefydliad newydd.  Rydym yn darparu gwasanaethau i fwy na 10,000 o drigolion, lesddeiliaid a chyd-berchnogion yn y Ddinas.
 

Y Cynllun Iaith Gymraeg

Rydym bellach wedi cyhoeddi ein Cynllun Iaith Gymraeg, o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. Mae’r cynllun yn dweud yn union sut y byddwn yn darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r cynllun ar gael i’w weld man hyn ac os hoffech gael copi argraffedig ohono, byddwch cystal â ffonio Lorraine Moses ar 01633 227645.

Rydym yn gweithio ledled y Ddinas, ac felly rydym yn sylweddoli bod gan ein preswylwyr anghenion a gofynion amrywiol. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein gwybodaeth a’n gwasanaethau o fewn cyrraedd ac ar gael i bawb.

Ein hymrwymiad i gyfathrebu’n effeithiol

Rydym wedi ymrwymo i gyfathrebu â’n trigolion mewn ffordd sy’n addas ar gyfer eu hanghenion a gallwn ddarparu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd er mwyn bodloni’r anghenion hynny, megis:

- eich cynorthwyo i ddeall gohebiaeth a dogfennau pwysig sy’n cael eu hanfon atoch, a’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig

- sicrhau bod holl breswylwyr yr NCH yn cael cyfle i gymryd rhan a chynorthwyo i wneud penderfyniadau ynghylch sut mae’r NCH yn cynnal ac yn rheoli ei wasanaethau eich galluogi i gyfathrebu â ni yn eich dewis iaith os taw hynny yw’ch dymuniad.